• Home
  • /
  • Thiết kế Kiến trúc
  • thiet-ke-kien-truc-noi-that

    Thiết kế Kiến trúc

    Là việc bố trí, sắp đặt, kết cấu, không gian, thời gian, vật dụng liên quan xung quanh gắn liền với nhà, cuộc sống tạo nên cảnh quan, tiện ích, công năng, môi trường để con người cảm thấy thỏa

    Xem chi tiết